Δ. Καλαφάτη 19 Νέα Μάκρη, 19005
22940 93000, 210 7000093 22940 69181 Facebook

Financial Office – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην Financial Office πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ηθική και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αλληλένδετες. Για τον λόγο αυτόν προσπαθούμε να επικοινωνούμε τις αξίες που διέπουν την εταιρία μας μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια στηρίζουμε την προσπάθεια και το όραμα των παρακάτω συλλόγων παρέχοντας τις υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, παρέχουμε τις Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς ώστε να τις στηρίξουμε με τον δικό μας τρόπο.

Προσπαθούμε να βοηθάμε πάντα και όπως μπορούμε τους σχολικούς συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους καθώς και όλες τις δραστηριότητες των παιδιών με όποιον τρόπο μας ζητηθεί γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον όλων μας.